Search

WINACTIES

Op deze pagina vertel ik je meer over winacties die ik regelmatig opzet via mijn nieuwsbrief en zo nu en dan ook via mijn Instagram-kanaal.

Wedstrijd verloop en voorwaarden winacties

Ik vertel je graag wat meer over de winacties die ik regelmatig organiseer met merken via mijn Instagram @THEGREENLIST.NL en via mijn nieuwsbrief. Winacties via social media vallen onder kleine promotionele kansspelen. Dat betekent dat de winacties moeten voldoen aan de GEDRAGSCODE VOOR PROMOTIONELE KANSSPELEN. Aanvullend dient een winactie te voldoen aan de regels van Facebook/Instagram.

Daarom neem ik het wedstrijdverloop en de voorwaarden van mijn winacties even stap voor stap met je door:

 • Een winactie wordt aangekondigd in een Instagram-post op de tijdlijn van @THEGREENLIST.NL of via mijn nieuwsbrief. Bij een Instagram winactie wordt in de caption (tekst) altijd gecommuniceerd wat een deelnemer moet doen om kans te maken, wat de waarde is van het te winnen product, tot wanneer deelname mogelijk is. Dezelfde aanpak hanteer ik ook bij winacties via mijn nieuwsbrief.
 • Doorgaans lopen mijn winacties op Instagram vijf tot zes dagen. De winacties van mijn nieuwsbrief lopen gemiddeld twee tot drie weken. Reacties na de gecommuniceerde deadline worden niet meegenomen.
 • Het taggen van vrienden/vriendinnen en het delen van mijn winacties (bijvoorbeeld in Stories) wordt gewaardeerd, maar is geen voorwaarde.
 • Winacties via Instagram gaan alleen via Instagram. Winacties via mijn nieuwsbrief gaan alleen via mijn nieuwsbrief en de bijhorende mailbox.
 • Instagram is niet betrokken bij mijn winacties. Dus ook niet bij de winacties via Instagram.
 • Alleen verzending binnen NL & BE, tenzij anders wordt vermeld in de post.
 • Deelname vanaf 18 jaar, tenzij anders wordt vermeld in de post. En in alle gevallen geldt dat bij deelname door een minderjarige toestemming nodig is van de ouders, zowel voor het deelnemen als voor het vragen van contactgegevens.
 • Deelnemer kan 1x meedoen (per winactie).
 • Deelneming door werknemers van thegreenlist.nl en/of het merk dat bij de betreffende winactie is betrokken, dan wel partners of ander gezinsleden van de die werknemers is niet toegestaan. Thegreenlist.nl werkt ook regelmatig met freelancers. Dat zijn geen werknemers zoals hier bedoeld. Freelancers mogen meedoen aan winacties, tenzij het een winactie betreft van een merk waar zij zelf een artikel over hebben geschreven voor thegreenlist.nl.
 • De winnaar van een Instagram winactie wordt bekendgemaakt op Instagram. De winnaar krijgt dan een reactie onder zijn winnende reactie (deelname). In het geval van nieuwsbrief wordt de winnaar bekendgemaakt in de eerst volgende nieuwsbrief. Dat doe ik door vermelding van voornaam en eerste letter achternaam. Daarna krijgt de winnaar een persoonlijk bericht via mail. Door mee te doen aan mijn nieuwsbrief, geef je hier toestemming voor (dit vermeld ik ook vooraf). De resultaten van iedere winactie maak ik uiterlijk binnen drie maanden na sluiting bekend. Vaak natuurlijk al veel eerder. Resultaten worden één keer versterkt.
 • Prijzen worden altijd uitgereikt. De winnaar dient zich binnen vier weken na bekendmaking te melden via het emailadres: giveaway@thegreenlist.nl. Als de winnaar zich binnen die periode niet heeft gemeld, wordt er een nieuwe winnaar gekozen. Net zo lang totdat ik de prijs daadwerkelijk kan uitreiken.
 • De afhandeling van de prijs gaat via het merk of PR-bureau die de prijs ter beschikking stelt. In MIJN PRIVACYVOORWAARDEN (onder kop social media) leg ik uit hoe dit gaat en hoe er wordt omgegaan met je persoonsgegevens zoals e-mailadres en huisadres.
 • De winnaar wordt gekozen op volledig onpartijdige wijze. Er kan worden geloot met behulp van lotingwebsites, zoals naamloten.nl, random comment picker, namepicker.nl, etc.
 • Thegreenlist.nl behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten in geval de voorwaarden niet worden gevolgd.
 • Thegreenlist.nl is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of vertraging bij het verzenden van de prijs of bij het gebruik van de prijs.
 • Thegreenlist.nl is niet aansprakelijk voor nalatigheid van het PR-bureau of de fabrikant bij het verzenden van de prijs of voor andere gebreken of fouten in de prijs.
 • De inhoud van de winactie, de prijs, de loting of prijsuitreiking staan niet open voor discussie.

KLACHTENREGELING winacties

Ik doe altijd mijn best om winacties goed te laten verlopen. Mocht er iets niet naar wens zijn gegaan kun je altijd contact opnemen. Misschien kan ik nog iets betekenen of ervan leren. STUUR MIJ GERUST EEN E-MAIL.

Daarnaast heeft iedereen die vindt dat een winactie niet voldoet aan de regels uit de gedragscode voor promotionele kansspelen het recht om daarover een klacht in te dienen bij mij. Klachten worden op de volgende manier aangepakt:

 • Als je wilt dat de klacht wordt behandeld volgens deze klachtenregeling is het belangrijk om bij het indienen van de klacht te verwijzen naar deze klachtenregeling. Dan weet ik dat het niet zomaar gaat om een vraag of tip.
 • Een klacht kun je schriftelijk indienen via saskia@thegreenlist.nl uiterlijk binnen drie maanden na het moment waarop je bekend werd met de reden van de klacht.
 • Uiterlijk binnen vijf dagen nadat ik je klacht heb ontvangen, krijg je daar een bevestiging van. Daarbij geef ik ook aan binnen hoeveel tijd ik verwacht de klacht inhoudelijk af te kunnen wikkelen.
 • Ik zal altijd proberen de klacht op een praktische wijze en in goed onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan krijg je uiterlijk binnen vier weken een schriftelijke reactie van mij met een inhoudelijke toelichting daarbij.
 • Iedere klacht en de afwikkeling daarvan wordt schriftelijk geregistreerd in een klachtdossier. Daarin houd de naam en het e-mail adres van de klager bij en de gegevens van de winactie waar de klacht betrekking op heeft. De klachtendossiers bewaar ik gedurende de verjaringstermijn van de klacht. In de meeste gevallen is dat vijf jaar.
 • Je bent uiteraard geen kosten verschuldigd voor de klachtenbehandeling.
 • Als je vindt dat ik je klacht niet naar tevredenheid hebt afgehandeld, dan mag je je klacht ook indienen bij de Kansspelautoriteit. Je kan hier meer over lezen in artikel 9 van de GEDRAGSCODE VOOR PROMOTIONELE KANSSPELEN.

Schrijf je in voor de groenere nieuwsbrief!

Wil je geen artikelen en nieuwtjes missen van thegreenlist.nl, een kijkje achter de schermen krijgen en altijd op de hoogte blijven van groene voordeeltjes en winacties? Schrijf je dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief: