Zoeken
Waar stem je op met de waterschapsverkiezingen?

Waarom stemmen met de Provinciale Staten- en waterschappen belangrijker is dan ooit

Op welke partij stem jij met de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen? Want je gaat toch wel stemmen? Het dagelijks bestuur van de waterschappen en Provinciale Staten is verantwoordelijk voor belangrijke dossiers zoals de kwaliteit van ons water, het behoud van de natuur, de uitvoer van het stikstofbeleid, het landbouwbeleid, het woningtekort, de opvang van asielszoekers, de maximale snelheid op onze N-wegen, hoe we met de terugkeer van de wolf om moeten gaan en nog veel meer onderwerpen. Kortom, juist de verkiezingen die doorgaans de minste aandacht krijgen zijn een superbelangrijk moment om van je te laten horen, helemaal als je voor een milieubewust en schoon Nederland staat.

Hoe zat het ook al weer met de waterschapsverkiezingen?

Uit een opiniepeiling van EenVandaag blijkt dat één op de drie Nederlanders geen flauw benul heeft wat de waterschappen precies doen. Voor veel mensen is het onduidelijk waarvoor zij verantwoordelijk zijn, wie de mensen zijn achter de waterschappen zijn en wat de verschillende standpunten zijn van elke partij. In de media verschijnen vooral de landelijke politieke kopstukken die helemaal niets te maken hebben met het reilen en zeilen van jouw waterschap straks. En dat maakt kiezen lastig. Terwijl de waterschapsverkiezingen wel steeds belangrijker worden gevonden. De reden? Klimaatverandering! De vrees of Nederland het wel drooghoudt met een stijgende zeespiegel en rivieren die buiten hun oevers dreigen te treden, houdt de gemoederen bezig. De herinnering aan de overstromingen in Limburg in de zomer van 2021 is nog levend. En dat zorgt voor een grotere interesse in deze verkiezingen. Gelukkig maar, want het is een belangrijke stem die we uit mogen brengen.

Naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen en waterschappen

Op 15 maart mogen we dus twee stemmen uitbrengen: we mogen een stem uitbrengen op een kandidaat van een politieke partij die ons de komende vier jaar wil vertegenwoordigen in de provincie. Dit kan een landelijke partij zijn, maar ook kleinere provinciale partijen staan op je stembiljet. De gekozen leden van de Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers. Zij vormen samen het parlement van onze provincie. Het aantal zetels in Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van jouw provincie. Deze nieuwe leden van de Provinciale Staten kiezen op 30 mei de leden van de Eerste Kamer. De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het goedkeuren of verwerpen van wetsvoorstellen, zoals de stikstofwet. Daarnaast heeft de Eerste Kamer de taak om de regering te controleren. Hierdoor heb jij met je stem op 15 maart ook indirect invloed op de landelijke politiek.

Bij de waterschapsverkiezingen mag je een stem uitbrengen voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur.

Taken van de provincie

De provincie voert landelijk beleid en eigen taken uit. Waar gaan zij over?

 • Ze bepalen of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd.
 • Ze bepalen waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Daarvoor maakt de provincie zogeheten structuurplannen. Gemeenten houden hier rekening mee bij het maken van hun bestemmingsplannen.
 • Ze zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen.
 • Ze zorgen voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Dit staat in de nationale milieuwetgeving.
 • Ze realiseren nieuwe natuur en behoudt huidige natuur.
 • Ze houden toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de provincie verontreiniging tegen, bijvoorbeeld door bodemsanering.
 • Ze houden toezicht op de waterschappen.
 • Ze houden toezicht op de gemeenten. De gemeenten laten elk jaar hun begroting en jaarrekening goedkeuren door het college van Gedeputeerde Staten.

Taken van de Waterschappen

Onze waterschappen zijn verantwoordelijk voor de regionale wateren, zoals kanalen en poldervaarten. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat het water schoon is, zodat de visstand op peil blijft. Waterschappen beschermen het land ook tegen overstromingen en zorgen ervoor dat landbouwers voldoende water hebben voor hun gewassen. Samenvattend zijn dit de hoofdtaken:

 • De waterstand regelen met bijvoorbeeld gemalen en sluizen.
 • Het afvalwater zuiveren.
 • Onze dijken beheren.
 • Natuurbeheer in en aan het water.
 • De kwaliteit zwemwater controleren.

Sommige waterschappen hebben ook vaarwegen en landwegen in hun beheer. Op de website van je eigen waterschap lees je wat het waterschap precies doet. Waterschappen werken nauw samen met andere instanties die met water te maken hebben. Bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat, de provincies, de gemeenten en het drinkwaterbedrijf.

Schoon en veilig water, dat wil toch iedereen?

Waarom zijn dit soort zaken een politieke aangelegenheid? Iedereen wil toch veilig drinkwater en droge voeten? Dat klopt zeker, alleen verschillen de meningen over hoe het geld (jouw belastinggeld, want je betaalt waterschapsbelasting) besteed zou moeten worden. Sommige politieke partijen hebben veilig zwemwater hoog in het vaandel staan, terwijl anderen juist het geld willen besteden aan natuurherstel of het zuiveren van afvalwater De één vindt dat bedrijven meer zouden moeten betalen, terwijl andere partijen weer als speerpunt hebben dat het belang van de boeren vooropstaat. En ook over hoe het water verdeeld moet worden in tijden van waterschaarste, zoals afgelopen zomer bestaan verschillende zienswijzen. Kortom, er zijn ook veel verschillen. Door je stem te laten horen, heb je invloed op de uitvoer van dit beleid.

Stemmen met de waterschapsverkiezingen

Door op 15 maart te stemmen op een politieke partij die het behoud en herstel van natuur belangrijk vindt, kun je invloed uitoefenen. Omdat de waterschappen en Provinciale Staten verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van het beleid op lokaal niveau en alle grote onderwerpen zoals waterschaarste, klimaatverandering, bodemerosie, stikstof, biodiversiteit gelinkt zijn aan hun taken, kun je met deze stem misschien wel meer invloed uitoefenen dan bij de landelijke verkiezingen.

Lees je in, kijk een debat op de lokale televisie, doe een kieswijzer en laat je stem 15 maart horen. Het is je recht en als je het mij vraagt, zijn we het onze planeet nu meer dan ooit verplicht! Kun je wel wat hulp gebruiken? Doe Het Kieshart. Dit is een samenwerking tussen Hart van Nederland en KiesKompas. Het bijzondere hieraan is dat je niet uitkomt op een partij, maar op een persoon die de meeste overeenkomsten heeft met jou. Uiteraard kun je ook de ‘normale’ KiesKompas doen om je te oriënteren. Succes met het stemmen tijdens de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen.

Meer duurzame tips van thegreenlist.nl

Bronnen: Eerste Kamer, Rijksoverheid.nl. Photo credits: Elsa Silva (Pexels).

Share

Picture of Saskia Sampimon-Versneij

Saskia Sampimon-Versneij

Oprichter van thegreenlist.nl. Haar doel: zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor een duurzamer leven. Sas schreef ook hét duurzame lifestyle boek NIKS NIEUWS.
Picture of Saskia Sampimon-Versneij

Saskia Sampimon-Versneij

Oprichter van thegreenlist.nl. Haar doel: zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor een duurzamer leven. Sas schreef ook hét duurzame lifestyle boek NIKS NIEUWS.

gerelateerde artikelen

HEB JE EEN TOF IDEE OF ZIN IN MEER GROENERE INSPIRATIE?

Zo kun je thegreenlist.nl volgen of met ons in contact komen:

Schrijf je in voor de groenere nieuwsbrief!

Ontvang meer duurzame inspiratie, groene tips en exclusieve aanbiedingen rechtstreeks in je inbox

VOLG @THEGREENLIST.NL

Dit artikel bevat mogelijk affiliate linkjes. Dit betekent dat thegreenlist.nl een kleine commissie ontvangt als je via deze link iets koopt, meestal is dat tussen de 3% en 10%. Een win-win situatie: jij krijgt een directe link naar mooie duurzame producten én je steunt met je aankoop ons uitzoekwerk – waar we het liefst nog heel lang mee doorgaan. Wij linken alleen naar producten en sites waar we fan van zijn of achter staan.

Schrijf je in voor de groenere nieuwsbrief!

Wil je geen artikelen en nieuwtjes missen van thegreenlist.nl, een kijkje achter de schermen krijgen en altijd op de hoogte blijven van groene voordeeltjes en winacties? Schrijf je dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief: